Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

Spotkanie konsorcjum AIENTR4YOUTH

28 czerwca 2024 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego odbyło się spotkanie konsorcjum AI-ENTR4YOUTH, w ramach którego omawiane były możliwości i wyzwania związane z integracją AI (ang. Artificial Intelligence) w edukacji. Na spotkaniu omawiano również przyszłe przeskalowanie programu na docelowo 7 000 uczniów w wielu krajach Europy w tym w Albanii, Bułgarii, Czechach, Francji Grecji, Rumuni i Ukrainie.

Podczas spotkania poznańskie Centrum reprezentował Bogdan Ludwiczak, kierownik Działu Zaawansowanej Wizualizacji, który odpowiedzialny jest za realizację projektu AI- ENTR4YOUTH. Celem samego projektu jest pilotażowe wdrożenie programu nauczania sztucznej inteligencji, zintegrowanego z programem edukacji przedsiębiorczości ogólnoświatowej organizacji Junior Achievemnt. Program obejmuje szereg tematów, w tym podstawy sztucznej inteligencji, etykę oraz jej zastosowania w różnych branżach. Projekt zakłada pilotaż dla 600 uczniów w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii.