Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

Spotkanie ds. wzorników projektu DIAG

Zespół projektu DIAG – Digital Imaging Accuracy Guidelines zorganizował wraz z partnerami spotkanie grupy ds. wzorników. Spotkanie odbyło się w Narodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli partnerzy projektu, w tym przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów i galerii z całej Polski, m.in. z Gdańska, Krakowa, Torunia, Warszawy i Poznania.

Na spotkaniu omawiano typy wzorników, przywiezionych na spotkanie przez współpracujące w ramach projektu instytucje. Ideą wydarzenia było zapoznanie się oraz przejrzenie i analiza maksymalnie dużej liczby różnorodnych wzorników, a także wypracowanie wspólnej wizji na dalsze etapy rozwoju projektu DIAG.

Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Narodowe Archiwum Cyfrowe i poznać sprzęt oraz metody digitalizacji zarówno obrazów, jak i dźwięków. Pracownicy Centrum opowiedzieli także o szczegółach swojej pracy.

Projekt DIAG ma na celu stworzenie jednolitego wzornika i wytycznych dotyczących technicznych parametrów i sposobów prowadzenia digitalizacji w Polsce, a później w Europie.