Spotkanie konsorcjum P-MEDICINE

Spotkanie konsorcjum P-MEDICINE
Przez trzy dni (19-21.03.2012 r.) w siedzibie PCSS przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Japonii, wezmą udział w roboczym spotkaniu konsorcjum P-MEDICINE. Głównym celem wizyty jest omówienie dotychczasowych osiągnięć projektu.

Najbardziej zasadniczym, dalekosiężnym celem projektu P-MEDICINE jest stworzenie narzędzi i scenariuszy, pozwalających na zwiększenie ilości badań klinicznych oraz na przełożenie badań naukowych na konkretne metody leczenia. W konsekwencji projekt ten proponuje infrastrukturę, która ułatwi transformację z obecnego modelu leczenia na medycynę spersonalizowaną. Podstawową siłą napędową tego procesu są lekarze, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami i są odpowiedzialni ze współdzielenie danych i ich dalsze wykorzystanie.

Podczas sesji technicznych 46 uczestników spotkania (m.in. z University College London, Ecancer, Saarland University, Eurice, Biovista, Hokkaido University, Swiss Institute of Bioinformatics) podejmie próbę podsumowania zrealizowanych dotychczas założeń projektu oraz weźmie udział w dyskusji na temat prawnych i etycznych kwestii, związanych z dostępem do utajonych danych medycznych. Spotkanie zakończy się przedstawieniem scenariuszy, związanych z rozwijanym w ramach projektu Onkosymulatorem.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako jeden z członków projektu P-MEDICINE dostarcza infrastrukturę obliczeniową oraz infrastrukturę do przechowywania danych, opracowując scenariusze związane z uruchamianiem aplikacji Onkosymulator w środowisku HPC.