Stoisko PCSS na Zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Stoisko PCSS na Zjeździe Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich
Na Politechnice Poznańskiej odbywa się zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (18-19 października 2018 r.). PCSS jest obecny na zjeździe ze stoiskiem promocyjnym rozwiązań dotyczących repozytoriów, systemów informacji naukowej oraz trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych.

Na Politechnice Poznańskiej odbywa się zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (18-19 października 2018 r.). PCSS jest obecny na zjeździe ze stoiskiem promocyjnym rozwiązań dotyczących repozytoriów, systemów informacji naukowej oraz trwałych identyfikatorów obiektów cyfrowych.

Zjazd jest okazją do twórczej wymiany opinii i inspirujących dyskusji oraz integracji środowiska bibliotekarzy.

Podczas sesji plenarych omówiony zostanie m.in. wpływ Ustawy 2.0 na rolę i rozwój centralnych systemów gromadzących dane o nauce i szkolnictwie wyższym. Natomiast podczas sesji roboczej uczestnicy przedyskutują problem dotyczący sytuacji pracowników bibliotek akademickich w świetle nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć TUTAJ.