Targi pełne energii

Targi pełne energii
„Energetyka-Informatyka-Innowacje” pod takim hasłem odbywa się na poznańskich Targach konferencja organizowana przez Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny i Międzynarodowe Targi Poznańskie przy współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Miastem Poznań. Patronat nad imprezą objął prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny.
Całość spotkania zawężona zostanie do kwestii wiążących branżę energetyki i informatyki, takich jak koncepcja inteligentnych sieci energetycznych, integracja informatyczna systemów pomiaru i zarządzania energią, czy optymalizacja systemów sterowania dla farm wiatrowych i słonecznych.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele środowiska nauki, biznesu i organizacji pozarządowych. W oparciu o obecny stan wdrażania rozwiązań ICT w polskiej i zagranicznej energetyce, zaprezentowane zostaną koncepcje i możliwości dalszego rozwoju branży. Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel PCSS – dr Krzysztof Kurowski z opracowaniem na temat systemu monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych – SMOA Devices.

Na konferencji EII będzie można spotkać kluczowych przedstawicieli branży energetycznej oraz informatycznej nie tylko z Wielkopolski.