O komercjalizacji nauki w Gdańsku

O komercjalizacji nauki w Gdańsku
Problemy z jakimi stykają się przedsiębiorcy i naukowcy, którzy nawiązują współpracę w zakresie komercjalizacji wyników badań, komercyjna wartość rezultatów projektów naukowych, gotowość polskich ośrodków naukowych do dostarczania produktów, które poza wartością naukową mają także wartość rynkową i gotowość przedsiębiorstw, by wykorzystać badania naukowe w swojej działalności biznesowej. Tematów poruszanych na konferencji w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym było wiele, bo choć sama idea komercjalizacji nauki nie budzi kontrowersji, to stoi przed nią wciąż sporo wyzwań.

20 maja Gdański Park Naukowo-Technologiczny gościł przedstawicieli nauki, władz rządowych, samorządowych i przedsiębiorców na konferencji poświęconej komercjalizacji nauki. Prelekcje i panele dyskusyjne dotyczyły możliwości transferu wyników badań naukowych do biznesu, w kontekście efektywnego gospodarczego wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Budowa gospodarki opartej na wiedzy to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, produkty i usługi mogą liczyć na wsparcie funduszy europejskich i budżetowych. W trakcie spotkania przedstawione zostały źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach oraz narzędzia zarządzania nimi.

W dyskusji na temat komercjalizacji nowoczesnych technologii wziął udział dr Maciej Stroiński. Dyrektor techniczny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego przedstawił dorobek centrum jako przykład współpracy nauki z przemysłem informatyczno-telekomunikacyjnym (ICT). Dyrektor Stroiński opisywał największe projekty centrum zrealizowane w ciągu minionych 10 lat, w tym projekt PIONIER, polegający na utworzeniu ogólnopolskiej sieci światłowodowych połączeń z placówkami naukowymi, badawczymi, a także administracji publicznej i samorządowej. Innowacyjne rozwiązania centrum, które znalazły zastosowanie komercyjne to także system elektronicznego naboru do przedszkoli, szkół i uczelni wyższych NABÓR, cyfrowe biblioteki (dLibra) czy Miejski Informator Multimedialny miasta Poznania, który poza dostarczaniem informacji na temat miasta, umożliwia korzystanie z administracji online.

Konferencja podejmowała również temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce, który stanowi trudną kwestię ze względu na ambiwalentne nastroje społeczne. Przedstawione zostały aktualne informacje na temat realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a także poruszone kwestie energii odnawialnej jako alternatywy dla energetyki węglowej i jądrowej.

Konferencję zakończyło podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie utworzenia Parku Jakości Energii Elektrycznej na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Założeniem inicjatywy jest zapewnienie odbiorcom przesyłu energii o ściśle określonych parametrach, które mają zapewnić obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz emisji gazów cieplarnianych. Podpisanie listu intencyjnego pozwoli również na szerszą popularyzację idei, a co za tym idzie wzrost zainteresowania inwestorów jej realizacją.

Pliki do pobrania:

Prezentacja PCSS na konferencji w GPNT