W ramach wsparcia podmiotów realizujących zadania publiczne w sferze innowacji cyfrowych na rzecz nauki i społeczeństwa informacyjnego z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji w lutym 2022 roku powołany został pierwszy w Europie Centralnej Polski Węzeł Obliczeń Kwantowych – IBM Quantum Innovation Center w PCSS. W ramach tej inicjatywy założono przeprowadzenie eksperymentalnych prac, w tym zadań analitycznych, programistycznych i integracyjnych. W efekcie udało się uruchomić ogólnopolską platformę pozwalającą użytkownikom naukowym na zdalny dostęp do zasobów komputerów kwantowych IBM Q, uruchamianie testowych algorytmów kwantowych oraz praktyczną weryfikację ich aktualnego potencjału. W ramach Polskiego Węzła Obliczeń Kwantowych użytkownicy mają dostęp do różnych programowalnych bramkowych komputerów kwantowych IBM Q. Od momentu uruchomienia inicjatywy, w okresie zaledwie kilku miesięcy, dostępnych jest dziewięć różnych komputerów kwantowych, w tym 127-kubitowy procesor IBM Eagle w systemie IBM Washington oraz systemy 27-kubitowe w architekturze Falcon o najwyższym wskaźniku Quantum Volume równym 128. Planowany jest również dla użytkowników dostęp do największego programowalnego 433-kubitowego procesora kwantowego IBM Osprey, którego szczegóły wraz z planem dalszego rozwoju programowalnych komputerów kwantowych IBM Q poznaliśmy jesienią 2022 roku.

Celem Polskiego Węzła Obliczeń Kwantowych jest również rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy w kraju na temat aktualnego stanu zaawansowania rozwoju komputerów kwantowych pośród partnerów, do których należą ośrodki badawcze, uniwersytety oraz w najbliższej przyszłości przedsiębiorstwa zainteresowane wykorzystaniem technologii kwantowych w nowych i przełomowych zastosowaniach.

W ramach prac prowadzony w projekcie NLPQT PCSS wyposażył swoje laboratoria w zaawansowane zestawy urządzeń pomiarowych oraz transmisyjnych. Zakupiono zestaw umożliwiający zbudowanie sieci połączeń kwantowej dystrybucji klucza. Jest to praktyczne wykorzystanie technologii komunikacji kwantowej do zestawienia szyfrowanych połączeń zabezpieczonych prawami mechaniki kwantowej. Urządzenia umożliwią PCSS kontynuowanie prac w zakresie technologii QKD, a w szczególności jej integracji z istniejącymi systemami optycznej transmisji danych oraz usługami. PCSS bierze udział w kilku europejskich projektach związanych z technologią QKD i dzięki pozyskanej infrastrukturze połączy działania w projektach krajowych i europejskich.

 

Zobacz więcej na temat technologii kwantowych.

Zobacz projekty związane z technologiami kwantowymi.