Robotyka i drony

Robotyka jest aktualnie jednym z najważniejszych kierunków postępu badawczego i technologicznego. Technologie robotyczne integrują ze sobą aspekty sensoryki, sztucznej inteligencji, automatyki i autonomii oraz mechatroniki. Robotyka, a w szczególności bezzałogowe pojazdy latające i naziemne, są w centrum zainteresowania prac badawczych PSNC Aerospace Lab i koncentrują się na zastosowaniach w inspekcji, monitoringu, detekcji, obserwacji, śledzeniu, mapowaniu, sytuacjach kryzysowych, logistyce i manipulacji. Laboratorium dysponuje niedawno oddaną do użytku infrastrukturą na lotnisku w Kąkolewie, umożliwiającą prowadzenie prac badawczych i eksperymentalnych oraz testów przedwdrożeniowych w dziedzinie robotyki, zarówno w obszernych wnętrzach jak i na terenie otwartym.