GOF 2.0
GOF2.0 Integrated Urban Airspace VLD

Projekt GOF 2.0 jako kontynuacja projektu SESAR JU Gulf of Finland (GOF) U-space, w którym z powodzeniem zademonstrowano bezpieczną integrację bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w przestrzeni powietrznej pójdzie o krok dalej i  przetestuje loty dronów w miejskiej przestrzeni powietrznej.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z 13 członków w ramach inicjatywy SESAR JU „GOF 2.0 Integrated Urban Airspace Validation”. Głównym elementem projektu jest bezpieczna i zrównoważona integracja operacji bezzałogowych statków powietrznych w miejskiej przestrzeni powietrznej.

Data rozpoczęcia: 2021-01-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020
Strona www: https://gof2.eu/