TNC’2015: duże zainteresowanie demonstracjami i pokazami

TNC’2015: duże zainteresowanie demonstracjami i pokazami
Transmisja 400 Gb/s, atomowe zegary w PIONIERZE, streaming z Japonii – to tylko niektóre z demonstacji zaprezentowanych na stoisku Konsorcjum PIONIER, podczas tegorocznej Konferencji TERENA, odbywającej się w Porto (15-18.06.2015 r.).

Na stoisku Konsorcjum PIONIER zaprezentowano wyniki ważnych dla środowiska sieciowego projektów, takich jak: OPTIME, XIFI, 100NET, PL-LAB2020, LTDS, COMPLETE oraz międzynarodowych eksperymentów. Zademonstrowano takze międzykontynentalne połączenie INFINICORTEX w technologii InfiniBand i aplikacji QosCosGrid oraz demo projektu FELIX z Japonią.

Stoisko Konsorcjum cieszyło się niezwykłym zainteresowaniem i było jednym z naczęściej i najchętniej odwiedzamym wśród zaprezentowanych na TNC w Porto. Dzięki temu udało się zbudować obraz silnej pozycji merytorycznej w obszarze sieci nowych generacji.

Ponadto konferencji towarzyszyły również inne wydarzenia, w tym General Assembly organizacji GÉANT, powstałej z połączenia operatora Dante i organizacji TERENA Networking Conference. Na tym posiedzeniu powołano m.in. GÉANT Programme Planning Committee, do którego wybrano dr. inż. Cezarego Mazurka.