Umowa o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Wlkp.

Umowa o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Wlkp.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Wielkopolskim, reprezentowane przez dyrektorkę Annę Matysiak, podpisało umowę o współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, reprezentowanym przez dr. inż. Cezarego Mazurka – Pełnomocnika Dyrektora ICHB PAN ds. PCSS. W ramach współpracy PCSS zaangażuje się w m.in. organizację atrakcyjnych praktyk i stażów. 

Centrum Szkolenia Zawodowego im. Antoniego Thuma wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim – jest największym ośrodkiem nauczania zawodowego w powicie. W ofercie technikum znajdują się takie kierunki jak: technik budownictwa, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik ekonomista, technik informatyk czy technik logistyk.

Umowę o współpracy szkoła podpisała z: Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej Hasco – Lek z Wrocławia, Spółką Browary Grodziskie, Firmą FANUC Polska z Wrocławia, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym PLANDEX ze Stęszewa oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Porozumienie otwiera przed szkołą nowe perspektywy i możliwości podniesienia poziomu kształcenia zawodowego i zwiększenie kompetencji absolwentów na rynku pracy, umożliwi samokształcenie związane z działalnością poszczególnych firm, uatrakcyjni ofertę praktyk i stażów zawodowych, wzbogaci listę wycieczek zawodowych, konkursów branżowych i nagród dla laureatów.