Uniwersytet Wileński rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w zakresie technologii kwantowych

Uniwersytet Wileński rozpoczyna współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w zakresie technologii kwantowych

Uniwersytet Wileński i PCSS deklarują współpracę w dziedzinie technologii kwantowych, identyfikując nowe sfery prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wzajemny rozwój kompetencji w tym zakresie. Uniwersytet Litewski zamierza również dołączyć do IBM Quantum Innovation Center w PCSS. List intencyjny rozpoczynający współpracę został podpisany 10 maja podczas Konferencji IMPACT’23 w Poznaniu.

PCSS afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, jako pierwsza instytucja w Europie Środkowej, dołączył do sieci IBM Quantum Network w lutym 2022 roku jako Quantum Innovation Center. Założeniem projektu było wzmacnianie kompetencji w zakresie informatyki kwantowej i wsparcie rozwoju zastosowań tej nowoczesnej technologii. W ramach projektu zapewniono dostęp w chmurze do komputerów kwantowych IBM, na których uruchomiono eksperymenty obliczeniowe z różnych obszarów wyzwań naukowych.

Uniwersytet Wileński podejmuje intensywne działania wypracowania założeń dla nowych kierunków studiów w zakresie programowania komputerów kwantowych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczeń zdobytych przez studentów z dziedziny informatyki i fizyki. Współpraca oraz wsparcie otrzymane ze strony PCSS to istotny krok w kierunku włączenia tej ważnej dla naszego regionu Europy Centralnej jednostki naukowej do grona partnerów zainteresowanych rozwojem i zastosowaniami technologii kwantowych.

Od początku realizacji projektu do IBM Quantum Innovation Center dołączyły już trzy krajowe instytucje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN). Uniwersytet Wieleński jest pierwszą zagraniczną instytucją naukowo-badawczą zainteresowaną bliższą współpracą z PCSS oraz IBM.