Uruchomiono serwis do samooceny stanu zdrowia

Uruchomiono serwis do samooceny stanu zdrowia
Serwis covid-monitor.org  uruchomiono przy współpracy PCSS, zespołu prof. Przemysława Guzika z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz grona specjalistów z zakresu programowania z firmy CodeLab z zespołu dr. Sebastiana Żurka. Podstawowym celem usługi jest  pomoc w samoocenie własnego stanu zdrowia w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus).

By ocena była miarodajna, należy rzetelnie i dokładne odpowiadać na zadawane pytania i sprawdzić wybór możliwych opcji. Proponowane postępowania oparte są o rekomendacje polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Serwis daje możliwość wyboru dwóch opcji – dla pacjenta oraz dla pracownika medycznego. Dodatkowo, na platformie umieszczane są na bieżąco aktualne regulacje, dotyczące obostrzeń związanych z panującą epidemią.

Więcej informacji naleźć można w serwisie: covid-monitor.org.