Urząd Miasta Poznania – Pionierem Innowacji

Urząd Miasta Poznania – Pionierem Innowacji

Konsorcjum PIONIER w porozumieniu z lokalnymi ośrodkami MAN postanowiło uhonorować Urząd Miasta Poznania statuetką „Pionier Innowacji”. Nagroda ta jest wyrazem uznania za innowacyjne przedsięwzięcia budowy infrastruktur lub usług dla społeczeństwa informacyjnego oraz owocną współpracę ze środowiskiem naukowym na polu nowoczesnych rozwiązań IT.

​Laureat Nagrody – Urząd Miasta Poznania współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym od 1995 r. Dzięki tej współpracy powstało wiele nowoczesnych rozwiązań służących bezpośrednio mieszkańcom Poznania. Najbardziej znanym przedsięwzięciem jest Miejski Informator Multimedialny, będący oficjalnym serwisem internetowym Miasta Poznania. Serwis ten dostępny jest z przeglądarki www, ale również z telefonu komórkowego, czy na ekranie telewizora dla abonentów telewizji kablowej.

Kolejne innowacyjne projekty to cyfrowa internetowa mapa Poznania, czy Publiczne Punkty Dostępu do Internetu – miejsca, w których mieszkańcy Poznania mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz wziąć udział w szkoleniach z podstaw posługiwania się komputerem i Internetem. Do chwili obecnej uruchomiono 35 takich punktów w budynkach instytucji publicznych, np. w bibliotekach.

W imieniu Konsorcjum PIONIER oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego statuetkę wręczył prof. Jan Węglarz, dr Maciej Stroiński oraz dr Stanisław Starzak. Sekretarz Miasta Poznania, pan Piotr Kołodziejczyk, który w imieniu Prezydenta Miasta Poznania odbierał nagrodę zwrócił uwagę na fakt, że nie byłoby nowoczesnych rozwiązań dla społeczeństwa bez instytucji naukowych, które je tworzą. Zaprosił jednocześnie na sesję popołudniową, w której omawiane będą właśnie rezultaty wzajemnej współpracy.