W PCSS uruchomiono usługę Meteo

W PCSS uruchomiono usługę Meteo

Dział Internetu Rzeczy PCSS uruchomił nową usługę. Serwis korzysta z stacji meteorologicznej oraz stacji kontroli jakości powietrza, zakupionych w ramach projektów FutureICT oraz CBPIO. Oba urządzenia badają na bieżąco warunki panujące przy głównej siedzibie PCSS usytuowanej przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu.

Urządzenia pozwalają gromadzić w sposób ciągły szereg informacji środowiskowych. Dają nie tylko możliwość podglądu stanu aktualnego, ale zbudowany wokół nich system pozwala również na badania i analizę danych historycznych.

Instalacje, oprócz podstawowej funkcji informacyjnej, mogą być poligonem doświadczalnym dla zespołów pracujących w projektach związanych z monitoringiem środowiska. Dane gromadzone przez stacje są przydatne również dla innych instytucji, nie tylko dla PCSS, mogą być cennym wkładem w przyszłe projekty.

Serwis dostępny jest TUTAJ.