Warsztat projektu DEMETER

Warsztat projektu DEMETER

31 stycznia 2020 roku w siedzibie PCSS odbył się warsztat w ramach realizacji projektu DEMETER. Projekt DEMETER to pilotażowe wdrożenie na szeroką skalę interoperacyjnych platform dla inteligentnego rolnictwa opartych o IoT. W ramach projektu w 18 krajach Europy będzie realizowanych 20 pilotaży pokazujących korzyści z zastosowania innowacyjnych interoperacyjnych rozwiązań.

Warsztat poświęcony był dyskusji założeń pilotażu dotyczącego optymalizacji zapylania w pszczelarstwie oraz analizie potrzeb docelowych grup użytkowników. Celem pilotażu jest integracja systemów wspomagania decyzji dla rolników, zarządzania gospodarstwem rolnym i zarządzania pasieką w celu ochrony pszczół i optymalizacji zapylania upraw.

W warsztacie wzięli udział pszczelarze, rolnicy oraz zespół technicznie realizujący pilotaż. W ramach pilotażu Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe współpracuje ściśle z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz polskim dostawcą czujników do ochrony uli ControlBee.