Dr Cezary Mazurek powołany do Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Dr Cezary Mazurek powołany do Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

We wtorek 11 lutego br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim podczas konferencji „Dzieci i młodzież w sieci. Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom” miało miejsce wręczenie aktów powołania do Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Powołanie otrzymał również Dr Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN d/s PCSS.

Konferencja odbyła się przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, którego obchody mają promować działania na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, a także zaznajamiać nauczycieli, wychowawców i rodziców z problematyką bezpieczeństwa online. Aktywności te powinny obejmować nie tylko propagowanie pozytywnego wykorzystania Internetu, ale również wspólne definiowanie zagrożeń oraz wypracowanie rozwiązań w celu ochrony młodych użytkowników nowych technologii.

Więcej informacji oraz program Konferencji są dostępne na stronach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.