WINS: zapraszamy na warsztaty w regionie

WINS: zapraszamy na warsztaty w regionie

W ramach grantowego projektu Wielkopolskie Innowacje Społeczne (WINS): „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, jeszcze w tym roku, w kilku miastach w Wielkopolsce, odbędą się warsztaty informacyjno-edukacyjne.

Od września 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Poznań i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, realizuje projekt grantowy pn.: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

Celem projektu jest identyfikacja i wsparcie rozwoju innowacyjnych w skali kraju rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości lub efektywności ekonomicznej usług opiekuńczych dla osób zależnych oraz ich praktyczne przetestowanie z udziałem beneficjentów końcowych. Projekt realizowany będzie w formie inkubatora, który udzielać będzie pomysłodawcom (podmiotom prywatnym lub publicznym) wsparcia merytorycznego i finansowego. Zakłada się, że inkubowane przez projekt WINS rozwiązania będą efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do wdrożenia. Grupami docelowymi dla tworzonych rozwiązań są osoby starsze, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku w ramach projektu odbędzie się kilka warsztatów informacyjno-edukacyjnych.

Najbliższe zaplanowane są:

  • 5 grudnia 2016 r. w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,
ul. Adama Mickiewicza 5, Aula
Informacje na temat zapisów i warsztatów:
Agnieszka Gentsch-Piasek
tel. 061 856 79 51
e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

  • 7 grudnia 2016 r. w Pile

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
ul. Podchorążych 10, Budynek H, sala 6
Informacje na temat zapisów i warsztatów:
Agnieszka Gentsch-Piasek
tel. 061 856 79 51
e-mail: agnieszka.gentsch-piasek@rops.poznan.pl

Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć TUTAJ.