Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie organizacji ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny), przygotowanym przez kierownictwo projektu TSVV11 (Theory, Simulation, Validation and Verification) EUROfusion i holenderskie Centrum eScience. Podczas spotkania uczestnicy mięli okazję przyjrzeć się z bliska największemu na świecie reaktorowi fuzyjnemu.

ITER na większy na świecie reaktor termojądrowy, jak również międzynarodowy program badawczy z nim związany, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej. Celem spotkania, zorganizowanym we Francji, było omówienie najnowszych postępów w projektowaniu i testowaniu modeli, które pomagają nam zrozumieć i przewidzieć zachowanie plazmy w reaktorach fuzyjnych, co jest niesamowicie istotne dla przyszłej produkcji energii.

Uczestnicy dzielili się swoimi postępami w działaniach, uczestniczyli w dyskusjach technicznych oraz dowiedzieli się, jak używać konkretnych narzędzi oprogramowania, związanych z modelowaniem plazmy. Delegacja PCSS prowadziła także kilka sesji.

Michał Owsiak przedstawił raport podsumowujący działania PCSS w czterech różnych projektach związanych z fuzją, w które jest zaangażowane nasze Centrum. Omówił nowe technologie, które opracowano lub zaimplementowano w naukowym ekosystemie fuzji. Bartłomiej Pogodziński poprowadził dyskusję na temat korzystania z serwera UDA (Universal Data Access), który umożliwia zdalne pobieranie danych fuzyjnych z dowolnego serwera w Europie i jego przyszłości w kontekście użycia w nim SSL oraz integracji z Keycloak. Agata Filipczak i Bartosz Palak przedstawili sesję na temat narzędzia iWrap, które zostało stworzone przez Bartka Palaka i Jędrzeja Wasika, specjalnie dla ITER. Jest to nowe narzędzie w środowisku fuzji, dla którego Agata Filipczak przygotowała i zaprezentowała tutorial podczas sesji.

Ogromna budowa demonstruje skalę przedsięwzięcia. To, co według naszych przedstawicieli najbardziej zapada w pamięć, to rozmiary samego reaktora – 16 metrów szerokości na 11 metrów wysokości.

Genezę projektu przedstawia poniższy film.