Współpraca PCSS z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu w ramach projektu „Botanical Garden”

Współpraca PCSS z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu w ramach projektu „Botanical Garden”

W dniach 9-12 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się 11. edycja międzynarodowej konferencji Sieci Ogrodów Botanicznych z Regionu Morza Bałtyckiego pod hasłem „Botanical Garden: A green world for everyone! Educational activities for visitors with special needs in green spaces”. PCSS wsparło organizację konferencji.

Konferencji towarzyszy wystawa trwająca od 12 do 30 czerwca, zatytułowana „Nie jesteś sam – sekrety symbiozy”, udostępniona w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przybliża ona zagadnienie symbiozy, którą można odkrywać za pomocą wszystkich zmysłów – nie tylko przy pomocy zmysłu wzroku i słuchu, ale także dotyku, węchu i smaku. W ramach współpracy z Ogrodem Botanicznym PCSS opracowało dedykowaną usługę, za pomocą której poszczególne elementy wystawy są dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci przewodnika audio.

Dodatkowo, w sesjach konferencyjnych przedstawione zostały wyniki prac badawczo-rozwojowych PCSS w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną.