XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo: prezentacja PCSS

XVIII Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo: prezentacja PCSS

Podczas XVIII Międzynarodowego Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (NTAV2020) przedstawiona została prezentacja, dotycząca prac projektowych w PCSS, związanych z produkcjami audiowizualnymi VR/360° oraz dźwiękiem ambisonicznym.

Tematem przewodnim wydarzenia, organizowanego przez Polską Sekcję Audio Engineering Society (AES) i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Akustycznego przy współpracy Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów Politechniki Wrocławskiej, były „Nowe trendy i zastosowania technologii dźwięku wielokanałowego oraz Badania jakości dźwięku”.

Podczas konferencji specjaliści z Działu Nowych Mediów PCSS – Jan Skorupa i Maciej Głowiak – wygłosili referat „Dźwięk immersyjny. Praktyczne metody i zastosowania dźwięku Ambisonicznego wyższego rzędu w produkcjach audiowizualnych VR/360°”. W trakcie prezentacji przedstawiono założenia dźwięku ambisonicznego i sposoby jego nagrywania poparte praktycznymi przykładami w trakcie realizacji projektu Immersify. Zademonstrowano metody miksowania i produkcji dźwięku w formacie B-Format, a także omówiono zbudowaną przez PCSS instalację dźwięku wielokanałowego i wspomniano badania obiektywne i subiektywne jakości dźwięku odtwarzanego przez tą instalację. Referat został przyjęty z dużym zainteresowaniem i został wyróżniony przez Polską Sekcję Audio Engineering Society.