Zapowiedź PlatonTV: debata „Konflikt czy sztafeta pokoleń”

Zapowiedź PlatonTV: debata „Konflikt czy sztafeta pokoleń”
4 listopada 2015 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbędzie się debata „Konflikt czy sztafeta pokoleń”. Tematem wiodącym debaty będzie zagadnienie wzajemnych stosunków między naukowcami o różnym stażu pracy i doświadczeniu. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi partner medialny wydarzenia – PlatonTV.

Podczas ubiegłorocznych dyskusji, prowadzonych w trakcie trzech paneli, podjęto kwestie sytuacji naukowców na różnych etapach kariery, od osób rozpoczynających karierę naukową, poprzez usamodzielniających się, aż po naukowców o ugruntowanej pozycji i dorobku.

W tym roku proponujemy następujące panele dyskusyjne:

PANEL I – „Modele kariery naukowej – zróżnicowanie i specyfika”

Celem dyskusji będzie wskazanie zróżnicowania modeli kariery w zależności od uprawianej dziedziny nauki. Uczestnicy postarają się omówić zmieniające się oczekiwania stawiane doktorantom, rolę doktoratu w rozwoju kariery naukowej oraz postulat mobilności jako warunku efektywnego rozwoju naukowego. Zastanowimy się także nad formą habilitacji, w tym nad argumentami za i przeciw jej utrzymaniu.

Moderator: dr Anna Ajduk, Prezes Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytet Warszawski
Paneliści:
prof. Edward Nęcka – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Maciej Wojtkowski – członek AMU oraz Klubu Stypendystów FNP, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr Karolina Czarnecka – Rada Młodych Naukowców, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr Justyna Małkuch-Świtalska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc

PANEL II – „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”
Dyskusja skupiać się będzie na idei mentoringu jako kluczowym elemencie kształcenia młodych kadr naukowych w oparciu o dokonania i ekspertyzę doświadczonych akademików. W trakcie dyskusji podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o możliwe formy mentoringu w krajowych jednostkach badawczych oraz kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci na mentorów oraz ich wychowankowie.

Moderator: dr hab. Jakub Fichna, prof. UMed – Przewodniczący AMU, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Paneliści:
prof. Stanisław Jerzy Czuczwar – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
dr Emanuel Kulczycki – Przewodniczący Rady Młodych Naukowców, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Emilia Obijalska – Uniwersytet Łódzki

Transmisja z dyskusji rozpocznie się o godzinie 11.00.