PCSS partnerem technologicznym „Biuletynu Polonistycznego”

PCSS partnerem technologicznym „Biuletynu Polonistycznego”
Przy współpracy Instytutu Badań Literackich PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich oraz Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS, uruchomiono „Biuletyn Polonistyczny”. Ten specjalistyczny portal, współtworzony przez polonistów i kulturoznawców w kraju i za granicą, powstał jako baza informująca o bieżącym życiu naukowym i prezentująca je w przystępnej formie.

Jak przekonują jego twórcy, „Biuletyn Polonistyczny” przyczynić ma się do wypełnienia luki w kształtującym się na gruncie polskim paradygmacie cyfrowej humanistyki. Priorytetem redakcji „Biuletynu” jest stworzenie kompletnej i aktualnej bazy wiedzy o badaniach polonistycznych w Polsce i za granicą, obejmującej: realizowane projekty badawcze, ukończone prace badawcze, wraz z odnośnikami do efektów tych prac (witryny internetowe, bazy danych, teksty w repozytoriach, publikacje książkowe), przygotowywane i obronione prace doktorskie i habilitacyjne, z odnośnikami do ew. wersji elektronicznych i streszczeń, organizowane konferencje, sesje, warsztaty, wykłady gościnne. W zależności od zmieniających się potrzeb i oczekiwań środowiska polonistycznego wersja podstawowa będzie sukcesywnie rozbudowywana o kolejne moduły.

W rezultacie portal „Biuletyn Polonistyczny” ma być wyspecjalizowanym narzędziem w pracy polonistów, aktywnie przez nich współtworzonym i rozbudowywanym o kolejne przydatne funkcjonalności.

Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS jest partnerem technologicznym „Biuletynu”, odpowiedzialnym za system i jego hostowanie. Współpraca z twórcami portalu wpisuje się w szersze działania PCSS, podejmowane w ramach cyfrowej humanistyki.