Zbigniew Karwasiński wśród wyróżnionych na „Liście 100” 2018

Zbigniew Karwasiński wśród wyróżnionych na „Liście 100” 2018
Podczas tegorocznej konferencji Umiejętności Cyfrowe 2018.pl po raz drugi została ogłoszona „Lista 100” osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce w ostatnim roku. Wśród wyróżnionych znalazł się Zbigniew Karwasiński z Działu Wizualizacji Interaktywnej PCSS.

Kandydatów zgłaszali partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz osoby wyróżnione w 2017. Listę ustaliła Kapituła Listy 100 pod przewodnictwem Włodzimierza Marcińskiego – Przewodniczącego Rady Programowej Porozumienia, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Przypomnijmy, że Zbigniew Karwasiński zaangażowany jest w działalność Laboratorium Szkoły Przyszłości. Jest to nowatorska przestrzeń edukacyjna, pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe powstałe jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego, prowadzące badania w zakresie edukacji w szczególności nad procesami uczenia się, e-Umiejętnościami, pracą grupową, interakcją użytkowników
z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji.

Laboratorium powstało w roku 2016 r. jako inicjatywa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Umożliwia realizację innowacyjnych edukacyjnych projektów w tym badawczo-rozwojowych w skali kraju i świata. Pozwala na udział w wymagających eksperymentowania, poszukiwania i odkrywania interdyscyplinarnych przygodach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii takich jak:

  • zaawansowane systemy projekcji,
  • Internet Rzeczy,
  • rozszerzona rzeczywistość,
  • Wirtualna rzeczywistość,
  • gry edukacyjne,
  • programowalne roboty.

Największym wyzwaniem dla Laboratorium Szkoły Przyszłości jest taka integracja różnorodnych technologii i metod edukacyjnych, aby stworzyć spójne i efektywne scenariusze lekcyjne, które w bardzo dużym stopniu zaangażują uczniów i pomogą rozszerzyć proces edukacji o elementy dotychczas niedostępne. W tym celu przestrzeń jest tworzona na zasadzie “żywego laboratorium” (ang. living lab), a dla jej prawidłowego rozwoju niezbędnym elementem jest aktywny udział w preinkubatorze edukacyjnych usług, produktów i przedsięwzięć w metodologii „proof-of-concept” stosując jednocześnie zaawansowane metody badania poziomu zadowolenia użytkowników, w szczególności uczniów i nauczycieli.