Zdalna instrumentacja w gridach – Konferencja INGRID 2010 w Poznaniu

Zdalna instrumentacja w gridach – Konferencja INGRID 2010 w Poznaniu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe jest współorganizatorem kolejnej edycji konferencji INGRID2010, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 12-14 maja 2010r. Ta prestiżowa konferencja dotycząca wykorzystania technologii gridowych, a w szczególności zagadnień zdalnej instrumentacji, odbywa się już po raz piąty.

​Liczne problemy z jakimi ma do czynienia współczesna nauka wymagają często międzynarodowej współpracy oraz wykorzystania specjalistycznych urządzeń i wiedzy eksperckiej. Dlatego też rozwój oraz rozpowszechnienie sposobów i technik pozwalających wirtualizować zdalne i współdzielone zasoby zarówno przyrządów naukowych jak i przemysłowych staje się kwestią zasadniczą dla społecznego postępu. Możliwość korzystania z naukowych i przemysłowych urządzeń niezależnie od ich fizycznej lokalizacji pomaga wyrównywać szanse w dostępnie do przyrządów dostępnych dotąd wyłącznie dla nielicznej grupy osób oraz przyczynia się do rozwoju nauki i przemysłu.

Obecna edycja konferencji wychodzi tym razem także poza tematykę związaną z wykorzystaniem zdalnej instrumentacji w środowiskach gridowych. Nacisk został położony przede wszystkim na aspekty zdalnej instrumentacji związanej z warstwą pośrednią architektury, sieciami szerokopasmowymi, Gridami bezprzewodowymi w dostępie do urządzeń badawczych oraz sieci sensorowych, zapewnienie odpowiedniej jakości usług (QoS) dla zapewnienia kontroli w czasie rzeczywistym oraz instrumentację i metodologię pomiarów. Dodatkowo konferencja będzie nieocenionym źródłem informacji na temat automatyzacji mechanizmów związanych z realizacją procesów laboratoryjnych dotychczas realizowanych przez ludzi. Innym ważnym aspektem tej edycji konferencji INGRID jest skupienie się na określeniu przyszłych trendów dotyczących rozwoju systemów zdalnej instrumentacji oraz działań wspierających standaryzację procedur w tej dziedzinie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.