Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS: nowy projekt

Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS: nowy projekt

Od początku kwietnia Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS zaangażowany jest w nowy projekt badawczy finansowany przez MNiSW (nr projektu: 0265/IP3/2011/71). Projekt ten zatytułowany jest „Logika liniowa z dystrybutywnością oraz jej zastosowanie w automatycznej kompozycji usług sieciowych”, a jego kierownikiem został dr Michał Kozak.

Drugi projekt, w który zespół BC jest zaangażowany od niedawna to Europeana Awareness. Jest to duży międzynarodowy projekt, którego głównym celem jest podniesienie świadomości na temat Europeany – zarówno jeżeli chodzi o korzyści wynikające ze współpracy z tym portalem, jak i możliwości, jakie daje on różnym grupom użytkowników końcowych. PCSS wraz z Narodowym Instytutem Audiowizualnym realizują działania projektu w Polsce.

Więcej informacji na temat nowego projektu można znaleźć tutaj.