Zmiany w Radzie Użytkowników PCSS

Zmiany w Radzie Użytkowników PCSS
Podczas posiedzenia Prezydium Rady Użytkowników PCSS, wybrano nowe kierownictwo na kolejną kadencję, obejmującą lata 2017-2020. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Jerzy Moczko z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, stanowisko wiceprzewodniczącego objął natomiast prof. zw. dr hab. Jacek Komasa z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sekretarzem Rady pozostał Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS – dr inż. Maciej Stroiński.

Lista Rady Użytkowników PCSS na kadencję 2017-2020:

prof. Adam Glema
Politechnika Poznańska

mgr Przemysław Grzeszczak
Uniwersytet Ekonomiczny

prof. Jacek Komasa (Wiceprzewodniczący)
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

prof. Jerzy A. Moczko (Przewodniczący)
Uniwersytet Medyczny

inż. Lechosław Petruk
Akademia Wychowania Fizycznego

dr Michał Rychlik
Politechnika Poznańska

prof. Ryszard W. Adamiak
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

dr Maciej Stroiński (Sekretarz)
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

prof. Piotr Tomczak
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

prof. Zygmunt Vetulani
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

prof. Wojciech Mueller
Uniwersytet Przyrodniczy

mgr Paweł Leśniak
Instytut Fizyki Molekularnej PAN