PCSS laureatem V edycji Konkursu Smart City

PCSS laureatem V edycji Konkursu Smart City
PCSS zostało laureatem Konkursu Smart City, w kategorii Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution. Nagrodę, podczas uroczystej gali Smart City Forum w Warszawie, odebrał dr inż. Cezary Mazurek.

Kapituła Konkursu wyróżniła PCSS za dostarczenie i obsługę elektronicznej platformy informacyjno-usługowej – Miejskiego Informatora Multimedialnego – dla miasta Poznania. Platforma, obsługująca średnio miesięcznie blisko 6 mln użytkowników, udostępnia szereg e-usług dedykowanych mieszkańcom, turystom oraz urzędnikom.

Miejski Informator Multimedialny jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta Poznania i PCSS. Tworzony jest na podstawie materiałów udostępnianych przez wydziały Urzędu Miasta, jednostki miejskie oraz współpracujące instytucje.

Za pomocą dedykowanych usług redakcyjnych, ponad 1500 urzędników oraz pracowników jednostek miejskich zarządza treścią portalu oraz BIP. Duża część publikowanych informacji pochodzi z wewnętrznych systemów informatycznych Miasta. Platforma wyróżnia się mechanizmami udostępniania treści i usług. Obejmują one blisko 400 kategorii tematycznych i ok. 7 tys. obiektów pokazywanych na mapach tematycznych.

Dzięki współpracy z PCSS, Poznań jest również krajowym pionierem udostępniania informacji w tzw. modelu otwartych danych (open data). Do tej chwili powstało blisko 20 aplikacji na bazie miejskich treści i usług. Część danych z MIM replikowana jest również do rządowej platformy danepubliczne.gov.pl. Poznań udostępnia w ten sposób 25 zbiorów danych, pochodzących głównie z Biuletynu Informacji Publicznej.

System e-usług udostępnianych przez platformę obejmuje m.in. kilkanaście portali tematycznych, cyfrowy plan miasta oparty o referencyjne zasoby informacyjne, platformę konsultacji społecznych, platformę obsługi budżetu obywatelskiego, rezerwację wizyt, monitoring jakości powietrza, transmisje internetowe z obrad Rady Miasta, usługi dla radnych i prezydenta (Internetowy Asystent Radnego, Internetowy Asystent Prezydenta), internetowy system i aplikację mobilną do zgłaszania interwencji do służb miejskich, itp.

PCSS, jako operator sieci miejskiej POZMAN, udostępnia również sieć korporacyjną Urzędu Miasta, łączącą wiele jednostek miejskich (w tym większość szkół) oraz sieć bezprzewodową, na bazie której oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Tworzy ona bezprzewodowy parasol dla centrum miasta oraz wybranych obszarów, np. na terenie ZOO.

Foto. Smart City Forum