6. Europejska Transmisja Chirurgii Laryngologicznej

6. Europejska Transmisja Chirurgii Laryngologicznej

W ramach tegorocznego wydarzenia (24.11.2021) odbędzie się 20 operacji w 11 europejskich oddziałach laryngologicznych. Sesja organizowana jest przez Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne, Klinikę Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Poznania. Od strony technologicznej wydarzenie wpiera PCSS oraz platforma medVC.

Studio, w którym zasiedli moderatorzy, przygotowano tradycyjnie w siedzibie PCSS. Podczas sesji łączono się z poszczególnymi uczestnikami na salach operacyjnych, zlokalizowanych w największych europejskich ośrodkach laryngologicznych w Genui, Barcelonie, Marsylii, Luksemburgu, Lublianie, Leiden, Essen, Londynie, Hamburgu i Poznaniu.

Kliniki, biorące udział w wydarzeniu, połączone są ze sobą poprzez platformę zdalnej współpracy medycznej medVC, umożliwiającą wielopunktową komunikację audio-wideo w czasie rzeczywistym. medVC pozwala na wielostrumieniową transmisję wideo z kamer operacyjnych, mikroskopów, endoskopów oraz innych urządzeń medycznych w jakości High Definition (HD). Dzięki takiemu połączeniu chirurdzy mogą być ze sobą w ciągłym kontakcie, wymieniając się spostrzeżeniami i wiedzą.

Więcej informacji wraz z transmisją wideo znaleźć można TUTAJ.