EOSC DIH: Expression of Interest for Business Pilots

EOSC DIH: Expression of Interest for Business Pilots
W ramach projektu EOSC Future, EOSC DIH zachęca do udziału w spotkaniu „Expression of Interest for Business Pilots”. Celem wydarzenia jest zwiększenie konkurencyjności start-upów, MŚP i innych przedsiębiorstw, opracowujących rozwiązania w kluczowych obszarach, z pomocą usług i wiedzy eksperckiej EOSC . Zgłoszenia udziału można przesyłać do 3 grudnia 2021 r., do godziny 17.00.

​Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, przedsiębiorstwa mają strategiczną możliwość korzystania z zasobów i usług infrastruktury badawczej w celu zwiększenia wzrostu gospodarczego i wspierania innowacji. EOSC Digital Innovation Hub (DIH) jako międzynarodowa i wielostronna inicjatywa, zapewnia wsparcie dla komercyjnych innowacji.

W ramach projektu EOSC Future, EOSC DIH zaprasza do udziału w pilotażowym spotkaniu, którego celem jest pozyskanie przedsiębiorstw, opracowujących innowacyjne rozwiązania i wspieranie ich przy pomocy technologii i usług EOSC w rozwoju produktów i usług, takich jak:

– analityka danych w celu poprawy opieki zdrowotnej.
– usługi dla bezpieczniejszego i bardziej ekologicznego transportu,
– uczenie maszynowe i optymalizacja AI,
– aplikacje pozwalające obniżyć koszty usług publicznych.

Wybrane pilotaże biznesowe otrzymają wsparcie m.in. w zakresie:

– dostępu do zasobów e-infrastruktury i dodatkowych usług technicznych,
– prototypowania, zwiększania skali, projektowania, weryfikacji i testowania wydajności,
– budowania partnerstw z innymi MŚP i zainteresowanymi stronami z branży, klastrami innowacji i akceleratorami,
– coaching biznesowy i szkolenia w celu zwiększenia absorpcji rynkowej,
– zwiększanie widoczności na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Wsparcie to będzie również zarezerwowane dla wnioskodawców z branży, którzy chcą zostać dostawcami usług i treści dla społeczności EOSC.

Aplikować można TUTAJ.