Pozitive Technologies 2021

Pozitive Technologies 2021

18 listopada 2021 r. odbyła się trzecia edycja konferencji dla specjalistów branży IT – Pozitive Technologies 2021, organizowana przez Miasto Poznań. Wydarzenie koncentrowało się wokół pięciu ścieżek tematycznych, takich jak cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie i archiwizacja danych. Jednym z zaproszonych prelegentów był Paweł Berus z Działu Bezpieczeństwa ICT PCSS.

W ramach Konferencji, w której udział wzięło blisko tysiąc osób, odbyło się 50 prelekcji. Uczestnicy zapoznali się z praktycznym zastosowaniem, konkretnymi przykładami technologicznych wdrożeń i dobrymi praktykami. Odbyły się również dwie debaty z udziałem ekspertów. Na pięciu scenach podzielonych na ścieżki tematyczne, a także na scenie głównej, odbyły się prezentacje zaproszonych gości.

Prezentację „Z bestiariusza analityka – audyt, pentest, ocena bezpieczeństwa” przedstawił Paweł Berus – specjalista z Działu Bezpieczeństwa PCSS. Skupiała się ona na tematach związanych audytami i bezpieczeństwem, a także pokazała jak ważną rolę odgrywają testy bezpieczeństwa. Na przykładzie statystyk błędów oprogramowania oraz testów bezpieczeństwa „z własnego podwórka”, pokazywała zasadność prowadzenia takich testów. Osoby mniej wdrożone w tematykę testów bezpieczeństwa znalazły wyjaśnienie podstawowych różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami prowadzonych testów. Ponadto poruszona została kwestia doboru odpowiednich podejść audytowych oraz to, kiedy możemy sobie pozwolić na audyt wewnętrzny, a kiedy jedyną opcją jest zlecenie audytu firmie zewnętrznej. Prezentację zamykały kwestie związane z wdrażaniem kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa oraz wskazówkami związanymi z tym, jak najlepiej prowadzić projekty związane z bezpieczeństwem.