Aktualności

dr inż. Norbert Meyer powołany do 2. edycji grupy INFRAG

W kwietniu br. powołana została druga edycja grupy eskperckiej INFRAG. To niezależna grupa ekspertów, działających przy EuroHPC, której zadaniem jest określanie długofalowych planów rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń (HPC), skojarzonych z nimi wymagań dla infrastruktury danych, usług z tym skojarzonych. Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS – dr inż. Norbert Meyer powołany został powtórnie do nowej grupy INFRAG.

Czytaj dalej

Ivana Golub nominowana do GÉANT Community Award 2022

Nagroda Stowarzyszenia GÉANT przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny wyróżniają się i współpracują w ramach całej społeczności. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 13 czerwca podczas inauguracji tegorocznej Konferencji TNC – największej i najbardziej prestiżowej konferencji sieci naukowych i edukacyjnych.

Czytaj dalej

Solidarni z Ukrainą

Od dwóch tygodni cała Polska pomaga uchodźcom z Ukrainy. Po barbarzyńskiej napaści, której dopuściła się Rosja, my również nie mogliśmy zostać obojętni na los osób pokrzywdzonych przez wojnę. Dlatego udostępniliśmy część swoich przestrzeni biurowych jako tymczasowe miejsca noclegowe. Obecnie w budynku PCSS przy ul. Zwierzynieckiej schronienie znalazły 3 rodziny. Gościmy u siebie 16 osób, w tym 10 dzieci, z których najmłodsze ma zaledwie kilka miesięcy… Nasi przyjaciele uciekali m.in. z okolic Odessy i Żytomierza.

Czytaj dalej

Rejestracja na SSHOC final Conference!

Partnerzy i interesariusze projektu SSHOC spotkają się w dniach 6 i 7 kwietnia w Brukseli oraz online na Konferencji Końcowej SSHOC zatytułowanej „Advancing SSH Research with SSHOCingly good and sustainable Resources”. PCSS pełni rolę Organizacji Współpracującej projektu i rozwija jeden z głównych rezultatów tego projektu – SSH Open Marketplace.

Czytaj dalej

Projekt EUHubs4Data przedłuża termin drugiego open calla

W ramach projektu EUHubs4Data, finansowanego przez Komisję Europejską, przeznaczono 5,8 mln euro na wsparcie stron trzecich w przeprowadzeniu szeregu eksperymentów transgranicznych opartych na danych w trzech rundach otwartego naboru. EUH4D zdecydował się przedłużyć termin drugiego otwartego zaproszenia do 8 lutego, aby dać wszystkim zainteresowanym wnioskodawcom wystarczająco dużo czasu na sfinalizowanie swoich wniosków.

Czytaj dalej

Poznań z pierwszym hubem kwantowym w Europie Środkowo-Wschodniej

PCSS dołącza do sieci IBM Quantum Network, by razem stworzyć w Poznaniu pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. W ramach tego projektu wraz z IBM oraz polskimi naukowcami będziemy rozwijać innowacyjne technologie obliczeń kwantowych i pracować nad ich praktycznym zastosowaniem w różnych dziedzinach, nie tylko nauki, ale także życia codziennego. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

Czytaj dalej

Startuje projekt ILIAD

W styczniu br. Unia Europejska przyznała konsorcjum ILIAD 17 mln euro w ramach programu Horyzont2020 na opracowanie i uruchomienie innowacyjnego Cyfrowego Bliźniaka Oceanu (DTO), który zapewni bardzo dokładne prognozy przyszłych wydarzeń mających miejsce na morzach. PCSS jest jednym z Partnerów wchodzących w skład konsorcjum projektowego.

Czytaj dalej

Projekt Demeter uruchomił drugi Open Call

Open Call #2 – DEPLOY ma na celu wdrożenie wysokiej jakości programów pilotażowych, które wykorzystują metodologie i technologie Demeter, odpowiadające na wyraźne potrzeby rolników. Dla każdego z konsorcjów dostępne jest do 150 000 euro dofinansowania na udany projekt. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2022 roku.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu INSENSION

W październiku zakończyły się prace badawczo-rozwojowe nad systemem wsparcia interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną prowadzone w koordynowanym przez PCSS projekcie INSENSION. W środę, 15 grudnia, konsorcjum przedstawiło wyniki zrealizowanych prac w trakcie spotkania z ekspertami Komisji Europejskiej związanymi z końcową oceną projektu. Spotkanie odbyło się online.

Czytaj dalej

PRACE-LAB najbardziej innowacyjnym Projektem 2021 roku

Podczas konferencji Eco Connect Poland 2021, największej i najważniejszej dorocznej konferencji Huawei Enterprise Polska, PRACE-LAB otrzymał nagrodę w kategorii Najbardziej Innowacyjny Projekt 2021 roku. Projekt oferuje zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce.

Czytaj dalej