Aktualności

Nowy POZcast zrealizowany w studio PCSS

Po przerwie wznowiono publikację cyklu „POZcast – porozmawiajmy o Poznaniu”, zainicjowanego przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania, w którym gośćmi są osoby ważne dla naszego miasta – przedstawiciele biznesu, sztuki, nauki oraz społecznicy. Partnerem technologicznym przedsięwzięcia, odpowiedzialnym za realizację nagrań audio-wideo oraz emisję, jest PCSS.

Czytaj dalej

Publikacja rezultatów badań projektu AMUNATCOLL

Najnowsze wydanie czasopisma „Biodiversity: Research and Conservation” w całości poświęcone zostało projektowi AMUNATCOLL. Projekt, którego pełna nazwa to „Zbiory przyrodnicze UAM w internecie: digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, realizowany był w latach 2018-2021 przez konsorcjum w składzie Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Biologii (koordynator projektu) oraz PCSS (partner technologiczny).

Czytaj dalej

Platforma doradcza eDWIN ze Złotym Medalem!

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, została nagrodzona Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda jest przyznawana produktom wyróżniającym się innowacyjnością w oparciu o autorskie rozwiązana.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie postępowań na zakup licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu środków na realizację zadania polegającego na dostarczeniu w 2022 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym, informujemy, że Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozpoczyna postępowania na zakup licencji w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Czytaj dalej

Rolnicza aplikacja eDWIN całkowicie dostępna. Każdy może z niej skorzystać

Bezpłatna aplikacja eDWIN, która ułatwia codzienną pracę na polu, jest już całkowicie dostępna. Skorzystać mogą z niej zarówno rolnicy, jak i samorządy, instytucje naukowe oraz każdy z nas. Wraz z końcem października uruchomione zostały dwie ostatnie usługi w ramach platformy eDWIN, którymi są „Śledzenie pochodzenia produktów” oraz „Raportowanie zagrożeń”.

Czytaj dalej

Startuje projekt Skill4EOSC

Projekt Skills4EOSC (Skills for the European Open Science commons: tworzenie ekosystemu szkoleniowego dla nauki otwartej i zgodnej z zasadami FAIR) stworzy paneuropejską sieć centrów kompetencji, aby przyspieszyć szkolenie europejskich badaczy i zharmonizować szkolenie nowych profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem danymi naukowymi. Koordynowany przez konsorcjum GARR i finansowany w ramach programu ramowego Horizon Europe, projekt rozpoczął się w Pizie w dniach 21-22 września 2022 r.

Czytaj dalej

W Polsce uruchomiony zostanie jeden z pierwszych komputerów kwantowych produkowanych w Europie

European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU wyłoniło w drodze konkursu sześć lokalizacji w całej Unii Europejskiej, które zostaną właścicielami i operatorami pierwszych komputerów kwantowych EuroHPC, są to Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Polska. Celem przedsięwzięcia EuroQCS jest umieszczenie na terenie tych krajów komputerów kwantowych i ich integracja z systemami superkomputerowymi.

Czytaj dalej

PCSS wspiera projekt „Prosty język w instytucjach publicznych”

„Prosty język w instytucjach publicznych” to nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stworzony został z myślą o osobach pracujących w sferze komunikowania publicznego, uczestniczących jako nadawcy bądź odbiorcy w obiegu oficjalnych komunikatów. Partnerami przedsięwzięcia są Miasto Poznań oraz PCSS.

Czytaj dalej

Trzeci otwarty konkurs w projekcie EUhubs4Data

W ramach projektu EUHubs4Data (The European federation of Data Driven Innovation Hubs) ogłoszony został trzeci – ostatni – nabór do otwartego konkursu, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, starup-ów oraz przedsiębiorców internetowych. Nabór wniosków potrwa do 9 listopada 2022 roku.

Czytaj dalej

Cyfrowa energetyka przyszłości – PCSS rozpoczyna współpracę z Grupą ENEA

Wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych w energetyce będzie fundamentem współpracy PCSS oraz ENEI. Energetyczna spółka i centrum badawczo-rozwojowe podpisały list intencyjny, który określa charakter oraz kierunki działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w energetyce. Wspólne projekty Enei i PCSS w szczególności będą dotyczyły działań badawczo-rozwojowych oraz wypracowania nowoczesnych produktów i usług, które mogą być oferowane klientom Enei.

Czytaj dalej