Aktualności

EOSC DIH: podpisano porozumienie o współpracy

EOSC DIH jest jednym z kluczowych rezultatów projektu EOSC-hub, który został zainicjowany w 2019 roku i do tej pory wsparł 18 pilotaży. EOSC DIH koordynowany jest przez Europejską Inicjatywę Gridową (EGI), a PCSS pełni rolę zastępcy koordynatora i lidera w ramach wsparcia Business Pilots Support. Pozostali zaangażowani Partnerzy to CINECA, F6S, UCL.

Czytaj dalej

Testy systemów QKD: Klucz kryptograficzny przesłany kanałem kwantowym

W Laboratorium Technologii Kwantowych, działającym w ramach Konsorcjum NLPQT, uruchomiono i przetestowano dwa systemy do kwantowej dystrybucji klucza kryptograficznego: Cerberis, który w przyszłości będzie służył do operacyjnego działania w sieci telekomunikacyjnej oraz Clavis – przeznaczony do dalszego rozwoju metod kryptografii kwantowej. Pierwsze testy systemów QKD zostały przeprowadzone w obrębie głównej siedziby PCSS.

Czytaj dalej

Porozumienie w zakresie udostępniania polskich zasobów do przetwarzania danych na rzecz Worldwide LHC Computing Grid

W związku z „Memorandum of Understanding for Collaboration in the Deployment and Exploitation of the Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)” Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Cyfronet), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zawarły porozumienie, dotyczące udostępniania zasobów komputerowych do przetwarzania danych na potrzeby zobowiązań Polski w WLCG.

Czytaj dalej

Początek prac nad prototypem hybrydowej drukarki 3D SYGPAST

Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym to główny cel projektu SYGPAST. Projekt, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany jest we współpracy PCSS i Sygnis New Technologies Sp. z o.o.

Czytaj dalej

EnrichEuropeana+: Ludzie i komputery współpracują ze sobą, odkrywając skarby przeszłości

Projekt EnrichEuropeana+, który rozpoczął się na początku kwietnia br., to inicjatywa połączenia nauki obywatelskiej i sztucznej inteligencji w celu odkrycia rękopisów z XIX wieku i udostępniania ich badaczom, studentom czy historykom-amatorom. Do tej inicjatywy, oprócz PCSS, dołączyły instytucje partnerskie z Polski, Holandii, Niemiec, Irlandii, Austrii i Chorwacji.

Czytaj dalej

Promocja otwartej nauki w projekcie EOSC FUTURE

Wraz z początkiem kwietnia rozpoczęto prace w projekcie EOSC-FUTURE, który ma na celu połączenie różnych inicjatyw i projektów w zakresie rozwoju EOSC (European Open Science Cloud). Inicjatywa Komisji Europejskiej zakłada rozwój infrastruktury zapewniającej użytkownikom usługi promujące praktyki otwartej nauki. Konsorcjum projektowe składa się z 36 partnerów, jednym z nich jest PCSS.

Czytaj dalej

Projekt eDWIN: W trosce o środowisko i pomoc rolnikom

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy – to przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, wykonywany we współpracy z PCSS. W połowie 2022 r. na rynku pojawi się aplikacja, która będzie mogła być wykorzystywana nie tylko przez rolników, samorządy, instytucje naukowe, ale także każdego z nas.

Czytaj dalej

Noc Naukowców 2021: „SOS dla Ziemi”

Noc Naukowców to jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Nawet pandemia nie przeszkodziła w organizacji ubiegłorocznej, poznańskiej edycji wydarzenia. Podobnie będzie i w tym roku. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na wirtualne spotkania z nauką, zaplanowane na 24 września 2021 roku.

Czytaj dalej

Trwają intensywne prace w projekcie PRACE-LAB

W kilku ośrodkach superkomputerowych w Polsce trwają intensywne prace instalacyjne w projekcie PRACE-LAB, natomiast w pięciu ośrodkach KDM i MAN infrastruktura jest już gotowa i wdrażana operacyjnie. Krajowa infrastruktura obliczeniowa HPC oraz infrastruktura danych stanowić będzie największy do tej pory zasób IT w Polsce, połączony ultraszybką siecią PIONIER i udostępniający swoje usługi wszystkim uczelniom w Polsce, instytutom Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowym Instytutom Badawczym.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach projektu Change2Twin

Projekt Change2Twin zaprasza firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw do zwiększenia swojej konkurencyjności przez adaptację cyfrowych bliźniaków. W ogłoszonym w ramach projektu konkursie zostało przygotowanych 25 voucher’ów, które pozwolą wybranym jednostkom uzyskać szczegółową analizę procesu cyfryzacji, obejmującą m.in. plan wdrożenia technologii cyfrowego bliźniaka.

Czytaj dalej

Pozcast: rozmowa z dr. inż. Cezarym Mazurkiem

Zapraszamy do obejrzenia drugiego odcinka z cyklu „Pozcast – porozmawiajmy o Poznaniu”. Gościem Piotra Szulca był Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – dr inż. Cezary Mazurek.

Czytaj dalej