Aktualności

PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

Eksplozja zastosowań Big Data, Data Science i AI powoduje, że systemy IT potrzebują coraz szybszego dostępu do danych, używają coraz obszerniejszych zbiorów i coraz większej liczby plików. Efektywność dostępu do danych jest kluczem do wydajności obliczeń, a co za tym idzie postępów w badaniach, edukacji czy gospodarce. W szóstym odcinku PSNC Podcast rozmawiamy o najszybszych systemach przechowywania danych.

Czytaj dalej

Projekt INSENSION nagrodzony Czarną Perłą

Nagrodę Czarnej Perły przyznaje organizacja EURORDIS-Rare Diseases Europe. Tegoroczne wyróżnienie w kategorii Technologii Medycznych otrzymał projekt INSENSION, realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Nagroda jest wyrazem uznania za innowacyjną, opartą na badaniach pracę wspierającą osoby z głębokimi i/lub wielorakimi trudnościami w uczeniu się.

Czytaj dalej

PCSS dołączyło do europejskiej cyfrowej infrastruktury badań nad mózgiem – EBRAINS

W styczniu 2024 roku Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dołączyło do EBRAINS jako pełnoprawny członek, uzyskując tym samym możliwość uczestniczenia we współtworzeniu infrastruktury badawczej i angażowania się w rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających badania nad mózgiem. W trybie Associated Member do stowarzyszenia przystąpił również od 2024 roku Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalej

Projekt AIM2ASSIST odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw

W erze transformacji cyfrowej przedsiębiorstw można zauważyć coraz więcej potrzeb tych podmiotów, często bardzo specyficznych dla danego rynku. Projekt AIM2ASSIST, realizowany we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ma być odpowiedzią na jedną z takich konkretnych potrzeb.

Czytaj dalej

Cykl spotkań i warsztatów Art&Science Lab w PCSS dobiegł końca

Art&Science Lab to trzy weekendowe wydarzenia składające się z warsztatów, wykładów oraz wydarzeń artystycznych. Projekt umożliwił poszukiwanie nowych form i ścieżek rozwoju przemysłów kreatywnych, dzięki współpracy ośrodka badawczego związanego z nowymi technologiami i instytucji kultury. W programie Art&Science Lab znalazły się trzy konferencje: Media Lab, Digital Lab oraz Science Lab.

Czytaj dalej

Projekt AIM2ASSIST nabiera tempa

Projekt AIM2ASSIST, realizowany we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, powoli dobiega końca. W ramach mini konsorcjum partnerzy, pracują nad rozwiązaniami, które poszerzą katalog DIH4AI, wspierający wspólny rozwój i dostarczanie usług w zakresie ekosystemu, biznesu, technologii i transformacji do przedsiębiorstw MŚP i podmiotów publicznych.

Czytaj dalej

Dr hab. Luiza Handschuh została nowym dyrektorem IChB PAN

Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę dr hab. Luizy Handschuh, prof. ICHB PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Pani profesor została powołana na 4-letnią kadencję, która rozpocznie się 1 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej

Podpisano „Deklarację prostego języka”

Podczas V Forum Prostego Języka „Prosto i Kropka” zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, podpisano „Deklarację prostego języka”. Dokument podpisało kilkanaście instytucji w tym, reprezentowane przez Roberta Pękala, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Urząd Miasta Poznania oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej

System przechowywania danych HPC w PCSS po raz pierwszy na liście IO500 SC23

System przechowywania danych HPC (High performance computing) zbudowany i obsługiwany przez PCSS (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) znalazł się na prestiżowej liście IO500, która porównuje najszybsze systemy przechowywania danych HPC na świecie. PCSS osiągnął 10. pozycję w kategorii Production oraz pozycję 161. na liście Full. 

Czytaj dalej

Nagroda dla EDIH HPC4Poland

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub – EDIH) HPC4Poland, którego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, otrzymał nagrodę BDVA i-Space Gold, przyznawaną za jakość i wysoki poziom zaawansowania dostępnych badań i innowacji w hubach na terenie Europy.

Czytaj dalej