Artykuł o psychofizjologii emocji w Scientific Data w ramach Nature Publishing Group

Artykuł o psychofizjologii emocji w Scientific Data w ramach Nature Publishing Group

Pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – Mikołaj Buchwald, Szymon Kupiński i Adam Bykowski – wraz z członkami Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia UAM stworzyli największą bazę danych fizjologicznych dotyczących emocji na świecie! Została ona opublikowana 20 stycznia 2022 r. w Scientific Data – czasopiśmie należącym do grupy publikacyjnej Nature.

Jej nazwa – POPANE – to skrót od zwrotu: „psychofizjologia pozytywnych i negatywnych emocji” (ang. PsychOphysiology of Positive And Negative Emotions). Baza zawiera dane fizjologiczne zarejestrowane podczas 7 różnych eksperymentów oraz zapis emocji zgłaszanych przez osoby badane.

Więcej szczegółów na jej temat można znaleźć w artykule: https://www.nature.com/articles/s41597-021-01117-0

 

Social media

Post na ten temat dr-a Macieja Behnke, głównego autora pracy.

Post UAM dotyczący badań, których wyniki zostały zebrane podczas badań.