Sprawozdanie z działalności PCSS w 2021 roku

Sprawozdanie z działalności PCSS w 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym sprawozdanie z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2021 roku. Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo to obszary, w których prezentujemy nasze osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

We wprowadzeniu do tegorocznego Raportu omawiamy dokonania w sześciu strategicznych obszarach naszej działalności – każdy z nich przedstawia lider danego obszaru.
W dalszej części prezentujemy prace związane z cyfrową transformacją nauki, gospodarki i społeczeństwa.

O wstępne słowo na temat wyzwań w każdym z tych obszarów poprosiliśmy w tym roku kolejnych, bliskich nam ekspertów:

  • ważny nurt rozwoju nauki omawia Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej,
  • przyszłość gospodarki z perspektywy branży targowej nakreśla Tomasz Kobierski, prezes Zarządu Grupy MTP,
  • o nowoczesnym podejściu do edukacji jako wyzwaniu w obszarze społecznym mówi Prof. dr hab. Stanisław Dylak z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Rozdział dotyczący wdrożeń otwiera natomiast Wojtek Stramski, doradca Kulczyk Investments, który dzieli się z nami obserwacjami na temat najnowszych trendów w branży inwestycyjnej. Poza obszarami aktywności związanej z rozwojem technologii ICT i ich zastosowań, w raporcie znajdują się również informacje na temat naszej infrastruktury informatycznej, najnowszych projektów, a także mnóstwo danych charakteryzujących naszą działalność w roku 2021.

Raport 2021 to podsumowanie, które uświadamia nam jak ważną rolę mamy do odegrania na scenie intensywnej transformacji cyfrowej, niezbędnej dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.