Ciekawostki ze świata Bibliotek Cyfrowych

Ciekawostki ze świata Bibliotek Cyfrowych
19 lipca 2010 roku oficjalnie uruchomiona została Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa oparta na oprogramowaniu dLibra, stworzonym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Biblioteka gromadzi i udostępnia w sieci zdigitalizowane kopie najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zniszczeniem zbiorów. Zasoby pilotażowej wersji projektu cieszą się sporym zainteresowaniem. Dużą ciekawość wzbudzają także sposoby prezentacji poszczególnych dzieł.

Największym powodzeniem wśród odwiedzający Bibliotekę cieszą się mapy. Stanowią one 94 procent przeglądanych pozycji. Najbardziej popularne to XVIII-wieczna mapa województwa płockiego i Ziemi Dobrzyńskiej oraz równie stara mapa województwa krakowskiego i Księstwa Siewierskiego.

Przeglądając pierwsze publikacje warto zwrócić uwagę na dwa odrębne sposoby prezentacji map. Pierwszy z nich wykorzystuje Zoomify, który był już wcześniej stosowany m.in. w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Przykładem mapy w takiej postaci jest „Mappa szczegulna [!] Woiewodztwa Płockiego i Ziemi Dobrzynskiey…”.

Drugi sposób prezentacji map opiera się na mechanizmie The Google Maps Image Cutter rozwijanym przez Centre for Advanced Spatial Analysis – University College London. Przykładem może być „Karta pocztowa Królestwa Polskiego przez K. Widulińskeigo Sekretarza Jeneral(nego) Poczt” wydana na r. 1827.

Wyświetlanie mapy dowolną z tych dwóch metod nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Zoomify oparte na technologii flash wydaje się być nieco wolniejsze niż rozwiązanie Google korzystające z JavaScript. Przy porównaniu zostały jednakże użyte dwie różne publikacje więc ocena ta nie do końca może być obiektywna. Poza tym funkcjonalność obu tych rozwiązań jest zbliżona. Zoomify w bardziej rozbudowanych wersjach jest płatne jednakże podstawowa wersja zapewnia dostateczną funkcjonalność, aby z powodzeniem prezentować mapy na stronach biblioteki cyfrowej. Google Maps Image Cutter jest całkowicie darmowy.

źródło: http://dl.psnc.pl/2010/07/26/powstala-jagiellonska-biblioteka-cyfrowa