Conference4me w lipcu

Conference4me w lipcu
Aplikacja Conference4me wspierać będzie kolejne międzynarodowe wydarzenia. W lipcu pojawi się m.in. 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), IFABS 2017 Oxford Conference oraz TGF – 2017 Traffic and Granular Flow.

Aplikacja oferuje stały dostęp do aktualizowanej na bieżąco agendy spotkania oraz innych materiałów informacyjnych, umożliwiając m.in. zaplanowanie udziału w poszczególnych sesjach, jak również śledzenie aktualnie trwających sesji. Ważną cechą aplikacji jest możliwość stworzenia przez użytkownika indywidualnego programu konferencji, zgodnego z zainteresowaniami. Asystent przypomina o zbliżających się sesjach, pełni funkcję przewodnika wskazując drogę do odpowiednich sal, czy też ułatwiając poruszanie się po mieście – gospodarzu konferencji (możliwość zaznaczania kluczowych lokalizacji, typu hotele, miejsce oficjalnej kolacji, lokalizacja konferencji, itp). Aplikacja dostarcza informacje: ogólne o konferencji, sesjach, wystawcach, prezenterach, umożliwiając łatwy dostęp do informacji z różnych perspektyw, linki do innych wydarzeń.

Aplikacja ta przeznaczona jest na urządzenia mobilne, oparte o najnowsze technologie. Uczestnicy konferencji mogą pobrać aplikację korzystając z serwisów Google Play lub iTunes.

W lipcu asystent pojawi się na:

 • RND 2017
 • iWoRiD2017
 • RDW 2017
 • JNOG-JCOM 2017
 • EPS-HEP 2017
 • 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP)
 • IFABS 2017 Oxford Conference
 • congresoflacso2017
 • IASCL 2017
 • TGF – 2017 Traffic and Granular Flow
 • ICSV 24
 • TSL – Transportation Science and Logistics Society Conference