Dział Bezpieczeństwa ICT (DBICT) chroni PCSS, sieci POZMAN i PIONIER, realizując zarówno zadania ochrony wewnętrznej infrastruktury, jak i zapewniając bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi. Ochrona ta realizowana jest m.in. poprzez zapory sieciowe firewall następnej generacji (ang. Next-Generation Firewall – NGFW), które wyróżniają się wysoką wydajnością, niezawodnością oraz dostępnością (ang. High Availability). Posiadają one wbudowany system detekcji i zapobiegania włamaniom IDP (ang. Intrusion Detection and Prevention), który wykorzystuje dostarczane na bieżąco przez producenta systemu bazy informacji o najnowszych zagrożeniach bezpieczeństwa. Stosowane NGFW pozwalają na separację zasobów zarówno sieciowych (przez zaawansowane mechanizmy QoS – ang. Quality of Service), jak i sprzętowych/logicznych z wykorzystaniem wirtualnych instancji, co gwarantuje właściwą izolację sieciową między segmentami infrastruktury.

DBICT udostępnia w PCSS wewnętrzne usługi bezpieczeństwa, takie jak m.in. konfiguracja systemów firewall, wewnętrzne audyty bezpieczeństwa, oceny bezpieczeństwa w projektach naukowo-badawczych, konfiguracja fizycznych systemów kontroli dostępu. W ramach prac zespołu PIONIER CERT, DBICT chroni także infrastrukturę krajowej szerokopasmowej sieci naukowej PIONIER. Od 2002 roku PIONIER CERT jest wymieniony na liście Trusted Introducer, jakom chronologicznie drugi z polskich zespołów CERT/CSIRT – po CERT Polska. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizuje także usługi bezpieczeństwa na rynku komercyjnym.

Dział Bezpieczeństwa ICT szerzy świadomość wśród kadry PCSS, przygotowując szkolenia wewnętrzne, ostrzegając wszystkich pracowników przed kampaniami phishingowymi, a administratorów systemów przed najnowszymi zagrożeniami. Prowadzi działalność w ramach grupy PIONIER-CERT dla potrzeb bezpieczeństwa krajowej szerokopasmowej sieci naukowej PIONIER. Pracownicy DBICT wzięli znaczący udział w procesie wdrożenia w PCSS Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego o normy ISO 27001:2017 (bezpieczeństwo informacji) oraz ISO 9001:2015 (zarządzanie jakością). Proces wdrożenia był realizowany, wielkim wysiłkiem całej organizacji, blisko 3 lata i zakończony został wprowadzeniem PCSS do grona certyfikowanych jednostek w maju 2020 roku.

PCSS podnosi świadomość kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem wśród znacznie szerszego grona użytkowników. Wiedząc, że „czym skorupka za młodu…” – rozpoczyna od przekazywania wiedzy młodzieży, mając w tym zakresie ugruntowaną współpracę m.in. z Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu. Przedstawiciele DBICT PCSS przygotowują i prowadzą dla studentów PP wykłady poświęcone zabezpieczeniom sieci 5G w ramach przedmiotu Nowoczesne Sieci Komputerowe.

 

Zobacz projekty związane z cyberbezpieczeństwem.