Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

Cyfrowa infrastruktura w badaniach nad sztuką

Jeden z celów Laboratorium Źródeł to wzbogacanie danych muzycznych przy użyciu zaawansowanych algorytmów przetwarzania i umieszczanie ich w ogólnodostępnym repozytorium.

Działania zespołów Instytutu Sztuki PAN zainicjowane w ramach projektu Dariah.lab zostały przypisane do dwóch Laboratoriów. W ramach Laboratorium Źródeł pracowaliśmy w trzech grupach. Etnomuzykolodzy opracowali bazę danych materiałów ze Zbiorów Fonograficznych IS PAN, która została włączona do repozytorium Etnofon. Historycy sztuki zdigitalizowali i dostosowali na potrzeby wielopoziomowej wyszukiwarki ponad 200 wydanych drukiem tomów „Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce” oraz kolekcję judaików ze Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomiarowych, sukcesywnie zamieszczając je na platformie dLibra. W Laboratorium Zautomatyzowanego Wzbogacania, wraz z Politechniką Poznańską, prowadziliśmy prace nad opracowaniem metod automatycznej transkrypcji materiałów muzycznych i prototypu systemu automatycznej anotacji zapisu nutowego. Liczne zakupy zrealizowane w projekcie to m.in. specjalistyczny sprzęt audio-, foto- i wideo. Najważniejszym z nich jest MobiLab, czyli samochód z zaadaptowanym wnętrzem, wykorzystywany przy pracach terenowych przez zespoły naukowo-badawcze Instytutu. Został on wyposażony m.in. w komputery, monitory wizyjne, mikrofony o różnych charakterystykach kierunkowości, system odsłuchu, konsoletę dźwiękową, wielokanałowy rejestrator cyfrowy z edytorem dźwięku oraz wysokiej klasy sprzęt fotograficzny. Pozyskana w ramach projektu infrastruktura badawcza pozwoliła na digitalizację, opracowanie i udostępnienie istotnej części zbiorów i zasobów Instytutu Sztuki PAN. Zakupione sprzęty będą wykorzystywane w dalszych pracach, otwierając nowe możliwości badań nad polską sztuką i kulturą artystyczną.

dr Dorota Piramidowicz Wicedyrektor ds. ogólnych, Instytut Sztuki PAN