GÉANT Community

GÉANT Community

Infrastruktura GÉANT oraz jej nowoczesne usługi sieciowe są jednymi z najważniejszych narzędzi wspierania środowiska naukowego w Europie. Dynamiczny i stały rozwój podyktowany wprowadzaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz adresowaniem zaawansowanych wymagań użytkowników w nieprzerwany sposób jest finansowo wspierany przez Unię Europejską w ramach kolejnych projektów (obecnie GN5-1 i GN5-IC1).

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe kontynuuje swoje zaangażowanie w wielu inicjatywach związanych z testami, analizami, wdrożeniami oraz propagowaniem najnowszych rozwiązań w zakresie infrastruktury, monitorowania zasobów, zarządzania usługami w środowiskach testowych i produkcyjnych. Razem z partnerami zespół PCSS rozwija katalog produktów (oprogramowanie) i usług, z których korzystają specjaliści sieciowi, jak również osoby i instytucje szukające wsparcia w procesie dostosowywania do pojawiających się trendów i wymagań. Przykładami produktów i usług, które w 2023 roku szczególnie zwróciły na siebie uwagę, są: perfSONAR, PMP (Performance Measurement Platform), SPA (Service Provider Architecture), NMaaS (Network Management as a Service), Argus, WiFiMon, TimeMap, Network eAcademy and RARE (Router for Academia, Research and Education). Prace rozwojowe uwzględniają również zagadnienia związane z optycznymi sieciami dystrybucji czasu i częstotliwości oraz technologiami kwantowymi. Wielotorowość prowadzonych prac uzupełnia budowa infrastruktury GP4L (Global P4 Lab) przeznaczonej do eksperymentów innowacyjnych rozwiązań w zakresie protokołów sieciowych, wirtualizacji sieci, programowalnych urządzeń, automatyzacji i orkiestracji. W celu efektywnego wspierania innowacyjności powstał tzw. NETDEV Incubator, który oferuje merytoryczną pomoc specjalistów oraz finansowanie potrzebne w pierwszym etapie wyłaniania propozycji nowych produktów i usług.

Bardzo ważnym elementem prac projektu jest współpraca i ciągła wymiana wiedzy oraz doświadczeń w ramach różnych inicjatyw, forów dyskusyjnych i organizacji. Przykładami są Global Network Advancement Group (GNA-G), Global Research Platform (GRP) lub tzw. Special Interest Groups (SIG). Wyniki prac bardzo często prezentowane są na różnego rodzaju konferencjach, warsztatach, panelach i spotkaniach związanych z rozwojem technologii sieciowych w Polsce, w Europie i na całym świecie.

dr inż. Ivana Golub, Dział Infrastruktury Sieciowej i Usługowej, PCSS
Roman Łapacz, Dział Sieci Nowych Generacji, PCSS