DIH4AI: konsorcjum w ramach projektu AIM2ASSIST

DIH4AI: konsorcjum w ramach projektu AIM2ASSIST

MASTA, MCH Polska oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe łączą siły w mini konsorcjum, by wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które poszerzą katalog DIH4AI – dostępnych komponentów i narzędzi AI.

Sieć DIH4AI jest wsparciem dla sektorów badań i przemysłu, które współpracują w celu dostarczenia najwyższej jakości dostępnych rozwiązań AI w Europie. DIH4AI wspiera wspólny rozwój i dostarczanie usług w zakresie ekosystemu, biznesu, technologii i transformacji do przedsiębiorstw MŚP i podmiotów publicznych.
Całość działań konsorcjum realizowana jest w ramach projektu AIM2ASSIST i w czasie jego trwania opracowywane zostanie rozwiązanie wykorzystujące technologie AI (sztucznej inteligencji) do przywidywania zadań produkcyjnych i/lub zapotrzebowania na niezbędne zasoby.

MASTA, pełniąc rolę lidera projektu, odpowiedzialne będzie za rozwój i integrację narzędzia z własnym systemem MeMOM.

MCH Polska zadba o implementację, testy i walidację rozwiązania.

PCSS, które występuje w roli DIH, dostarczy niezbędną infrastrukturę obliczeniową, a także będzie pełnić rolę konsultanta w trakcie rozwoju narzędzia.

Projekt jest finansowany na zasadzie FSTP z projektu DIH4AI w ramach europejskiego programu badań i innowacji Horyzont 2020 – Grant nr 101017057.