Nagroda dla EDIH HPC4Poland

Nagroda dla EDIH HPC4Poland

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub – EDIH) HPC4Poland, którego liderem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, otrzymał nagrodę BDVA i-Space Gold, przyznawaną za jakość i wysoki poziom zaawansowania dostępnych badań i innowacji w hubach na terenie Europy.

Nagrodę BDVA i-Space Gold otrzymują środowiska innowacji, które spełniają niezbędne wymogi do wspierania innowacji opartych na danych i sztucznej inteligencji. Oznacza to, że EDIH HPC4Poland został sklasyfikowany w drugiej najwyższej grupie takich organizacji w Europie.

Węzeł Innowacji Cyfrowych HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem związanym z inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji (ang. mid-cap companies) z sektora produkcyjnego w wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ich działalności biznesowej. Celem HPC4Poland jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łącząc zasoby i ekspertyzę partnerów z zamiarem urzeczywistniania wizji Przemysłu 4.0.