Dodatkowe wdrożenia w systemie Nabór 2020

Dodatkowe wdrożenia w systemie Nabór 2020

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa, tegoroczna elektroniczna rekrutacja do placówek oświatowych w systemie Nabór, różniła się od poprzednich. System wdrożono m.in. w żłobkach w Warszawie i Wrocławiu, w których rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym i przez okrągły rok.

Na rok szkolny 2020/2021 w systemie obsługiwanym przez PCSS zostało zweryfikowanych 143 545 podań na wszystkich szczeblach rekrutacji: żłobki – 2045, przedszkola – 78 274, podstawówki – 14 442, szkoły ponadpodstawowe – 48 784. Dużym wyzwaniem w tym roku było składanie podań w sposób elektroniczny, bez przychodzenia do szkoły/placówki, ze względu na obecną sytuację.

Dodatkowo rekrutacje do szkół ponadpodstawowych miały niestandardowy i zmieniany w trakcie, harmonogram wspólny dla wszystkich powiatów w całej Polsce. Podsumowania rekrutacji były przesunięte o miesiąc, a rekrutacja uzupełniająca zlikwidowana.