Europejski projekt Immersify zmierza ku końcowi, prace i badania trwają

Europejski projekt Immersify zmierza ku końcowi, prace i badania trwają
Po trzech latach udanej współpracy, projekt Immersify zmierza ku końcowi. Niektóre z rezultatów projektu zostały zebrane i zaprezentowane podczas demonstracji transmisji strumieniowej na żywo z Poznania do Linzu 17 czerwca 2020. Pokaz ten był podsumowaniem prac badawczych i rozwojowych w projekcie. Immersify zorganizował również panel podsumowujący trzy lata trwania projektu w trakcie Festiwalu w Cannes – Cannes XR, który w tym roku, z powodu pandemii koronawirusa odbywał się zdalnie. Partnerzy projektu zamierzają kontynuować prace i badania, a także dalszy rozwój narzędzi w obszarze nowoczesnych mediów immersyjnych.

​Zespół projektowy Immersify podsumowuje trzy lata udanej współpracy
Od jesieni 2017 r. projekt Immersify, finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, był realizowany przez 5 partnerów: PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Polska), Spin Digital Video Technologies GmbH (Niemcy), Marché du Film – Festival de Cannes (Francja), Visualization Center C (Szwecja) oraz Ars Electronica Futurelab (Austria) i skupiał się na obecnych i przyszłych wyzwaniach w dziedzinie mediów immersyjnych.

W ramach projektu badane były m.in. możliwości techniczne w zakresie kompresji wideo nowoczesnych mediów oraz możliwości interaktywnego tworzenia treści audiowizualnych i narzędzi immersyjnych oraz promowania ich w branży kreatywnej i medialnej w Europie.

Zespół projektowy wyprodukował w sumie około 25 immersyjnych treści audiowizualnych, które zostały wykorzystane do zademonstrowania technicznych możliwości nowych formatów oraz do przetestowania, ulepszenia i oceny narzędzi opracowanych w ramach projektu. Przeprowadzonych zostało około 10 demonstracji technologicznych, w tym pokazy mediów 16K i strumieniowania 8K. Sprawiło to, że projekt stał się istotny nie tylko dla rozwoju komercyjnych technologii immersyjnych, ale także widoczny dla szerokiej publiczności. Immersify był prezentowany na kilku festiwalach, imprezach kulturalnych, targach technologicznych oraz konferencjach. Ponadto opublikowano dokumentację w postaci wskazówek dla twórców treści.

Finalne demonstracje dla szerokiej publiczności
W połowie czerwca 2020 r. zespół projektowy zaprezentował niektóre z opracowanych treści i technologii po raz ostatni w trakcie trwania projektu podczas demonstracji na żywo. Wydarzenie obejmowało pokaz immersyjnych i interaktywnych mediów, polegający na odtwarzaniu wyprodukowanych treści z wykorzystaniem wideo 16K 360° i połączeniu ich z przestrzennym dźwiękiem opartym na ambisonii wysokiego rzędu (High Order Ambisonics).

Pokaz obejmował również transmisję na żywo strumieniowania sygnału 8K z laboratoriów PCSS w Poznaniu do Deep Space 8K w Ars Electronica w Linz w Austrii, a także transmisję na żywo wideo 360° z PCSS.

Kolejne dwie demonstracje zostały wyemitowane na żywo w serwisie YouTube za pośrednictwem programu Ars Electronica Home Delivery. Były to: „Wielka Piramida w 3D” oraz „Półprzezroczysta Katedra Świętego Stefana”. Wszystkie te pokazy są dostępne w serwisie YouTube.

Panel dyskusyjny podczas Cannes XR podsumował doświadczenia zdobyte podczas projektu
Immersify został w końcu czerwca zaprezentowany również w ramach tegorocznej edycji Cannes XR Virtual – wydarzenia skupiającego się na produktach z zakresu technologii immersyjnych i odbywającego się w ramach Festiwalu w Cannes – Marché du Film. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa impreza odbyła się po raz pierwszy wirtualnie. Oprócz specjalnie stworzonej przestrzeni VR, poprzez którą udostępniono prace VR, zaprezentowano szereg zdalnych wystąpień dostępnych w formie strumieni wideo.

W trakcie panelu partnerzy przedstawili swoje doświadczenia związane z realizacją projektu i tworzeniem treści audiowizualnych, omawiali napotkane przez zespół trudności oraz podsumowali to, co ich zdaniem przyniesie przyszłość w obszarze technologii immersyjnych. Nagranie z panelu jest dostępne online stronie internetowej projektu Immersify.

Badania i rozwój będą kontynuowane pomimo zakończenia projektu
Choć wraz z konferencją podczas Cannes XR Virtual, Immersify kończy się dla partnerów jako projekt realizowany w programie “Horyzont 2020”, to badania i rozwój technologii immersyjnych będą kontynuowane.

PCSS w najbliższym czasie planuje rozwój swojego wielokamerowego systemu 360°, składającego się obecnie z ośmiu kamer 4K, tak aby uzyskać jeszcze wyższą rozdzielczość i jakość obrazu. Wiąże się to m.in. z ulepszeniem procesem stitchingu na żywo, który jest niezbędny do łączenia obrazów z wielu kamer w czasie rzeczywistym. W przyszłości umożliwi to przesyłanie strumieniowe obrazu 360° w rozdzielczości 16K lub większej. Kolejnym obszarem zainteresowania PCSS są prace związane z oceną jakości dźwięku ambisonicznicznego wyższych rzędów (High Order Ambisonics). Dalsze badania w tych obszarach będą prezentowane w artykułach i publikacjach naukowych.

W oparciu o wyniki projektu Spin Digital przygotowuje wprowadzenie na rynek nowego kodera 8K do transmisji na żywo oraz odtwarzacza multimedialnego dla wideo o wysokiej rozdzielczości 360° wspierającego również dźwięk ambisoniczny. Firma będzie kontynuować prace nad technologiami audio i wideo dla nowej generacji mediów immersyjnych.

Ars Electronica Futurelab prowadzi dalsze prace nad rozwojem swojego Deep Space 8K, oraz prezentacją najnowszej produkcji – interaktywnej wycieczki po wiedeńskiej katedrze św. Szczepana, która jest zaplanowana w ramach Ars Electronica Festival na początku września 2020 roku.

Marché du Film będzie w dalszym ciągu monitorował rozwój technologii immersyjnych w ramach Cannes XR, który jest programem poświęconym technologiom VR i nowym sposobom tworzenia treści i rozwojem przemysłu filmowego. Aktywizacja profesjonalistów w tym zakresie jest jednym z głównych elementów zaangażowania Marché du Film, a program Cannes XR ma na celu stworzenie punktów styku pomiędzy przemysłem filmowym a profesjonalistami z branży mediów immersyjnych.

Visualisation Center C zamierza kontynuować prace nad pokazami interaktywnymi wysokiej rozdzielczości, które zostały rozpoczęte w ramach projektu Immersify i które są prezentowane regularnie dla publiczności odwiedzającej Centrum. Główną ideą, która przyświeca Visualisation Center C jest tworzenie treści immersyjnych, które prezentują inny od standardowego kina sposób prezentacji treści.

Notatka prasowa dostępna jest również w formacie PDF.
________________________________________

Projekt Immersify otrzymał finansowanie z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 762079.