Wersja alfa systemu SSH Open Marketplace została uruchomiona

Wersja alfa systemu SSH Open Marketplace została uruchomiona

Pierwsza odsłona systemu SSH została oficjalnie uruchomiona 30 czerwca na specjalnej sesji dorocznej konferencji ICTeSSH. Projekt graficzny oraz część serwerowa (backend) systemu opracowane zostały w dużym zakresie w PCSS.

Celem projektu SSHOC jest budowa zintegrowanej, opartej na rozwiązaniach chmurowych sieci połączonych infrastruktur danych z obszarów nauk humanistycznych oraz społecznych. Druga wersja SSH Marketplace planowana jest na grudzień 2020 r., a wersja finalna na grudzień 2021 r. Portal integruje usługi i oprogramowanie, zbiory danych, materiały szkoleniowe i workflow’y i skierowany jest do społeczności badawczych w ramach nauk społecznych i humanistycznych w europejskiej otwartej infrastrukturze badawczej.

Więcej informacji na temat projektu SSHOC

Film wyjaśniający działanie platformy