Konferencja Otwarcia Projektu NLPQT

Konferencja Otwarcia Projektu NLPQT

18 lutego 2020 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja inaugurująca projekt NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. PCSS wchodzi w skład Konsorcjum, pracującego nad projektem.

Głównym celem projektu jest rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej w dziedzinie ogólnie pojętej fotoniki i technologii kwantowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu. W ramach projektu powstaną:

Celem projektu jest, między innymi, zbudowanie lokalnej sieci z wykorzystaniem komunikacji kwantowej oraz mechanizmów QKD, na bazie infrastruktury sieci miejskich Warszawy i Poznania. Ponadto planowane jest uruchomienie jednego analogicznego połączenia o zasięgu międzymiastowym Poznań – Warszawa na bazie infrastruktury sieci PIONIER. W ramach projektu i wnioskowanej infrastruktury planowana jest instalacja oraz zintegrowanie jednego systemu o charakterze produkcyjnym oraz jednego o charakterze badawczo-rozwojowym, a także utworzenie stanowiska testowego dla nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji kwantowej.

PCSS uczestniczy w przygotowaniu Krajowego Systemu wytwarzania i dystrybucji wzorcowej nośnej optycznej oraz laboratorium technologii kwantowych – a w szczególności systemu z kwantową dystrybucją klucza.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć TUTAJ.