Dyrektor PCSS powołany do Rady Gospodarczej UAM

Dyrektor PCSS powołany do Rady Gospodarczej UAM

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Profesor Bogumiła Kaniewska wręczyła powołania członkom Rady Gospodarczej Uniwersytetu. W skład Rady wchodzą znane osobistości życia gospodarczego Wielkopolski i całej Polski. Wśród powołanych znalazł się dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – dr inż. Cezary Mazurek.

Rada Gospodarcza jest ciałem doradczym pani rektor, które będzie wspierać największą poznańską uczelnię w obszarach współpracy z otoczeniem gospodarczym, badań naukowych czy wspólnych projektów. Przewodniczącym Rady został wybrany prof. Michał Banaszak – prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką. Zdaniem Prorektora Rada będzie wspierała Uniwersytet w organizacji praktyk i staży dla studentów i doktorantów, jak również pomagała w tworzeniu nowych kierunków studiów, potrzebnych gospodarce. Przyczyną powołania Rady była chęć wzmocnienia współpracy z otoczeniem gospodarczym – dodaje prof. Banaszak.

Powołanie do Rady otrzymali:

  • Magdalena Hilszer – Dyrektor Biura Regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w Poznaniu,
  • Małgorzata Korytowska – lekarz medycyny, prezes Medikor sp. z o.o.,
  • Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dr inż. Cezary Mazurek – Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego,
  • dr Dariusz Michalak – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar Badań i Rozwoju, Solaris Bus & Coach sp. z o.o.,
  • Maciej Nowakowski – Dyrektor Wsparcia Prac Geologicznych Oddział Geologii i Eksploatacji, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.,
  • Wojciech Pawłowski – Prezes Zarządu VRP Sp. z o.o.,
  • Adam Roś – Samsung VP, R&D Strategy, Samsung Elektronics.