Nagroda dla projektu PELOSHA

Nagroda dla projektu PELOSHA

Szwajcarska Fundacja Dalle Molle, działająca na rzecz Jakości Życia, wyróżniła projekt PELOSHA (Personalizable Services For Supporting Healthy Aging). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe jednostek z Polski, Belgii, Szwajcarii i Węgier. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem konsorcjum.

Partnerami konsorcjum są COMmeto bvba, e-Point bvba i Woonzorgcentrum Sint Jan Berchmans z Belgii, terzStiftung i University Hospitals of Geneva ze Szwajcarii, RadiÖko Kft z Węgier oraz polscy przedsiębiorcy: ITTI Sp. z o.o. i Grinfinity Sp. z o.o.

Nagroda „Quality of Life” Fundacji Dalle Molle przyznawana jest projektom badawczym o znaczeniu ogólnym, innowacyjnym, a także o wysokiej jakości naukowej, których celem jest poprawa jakości życia poprzez zastosowanie nowych technologii.

Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego rozwiązania zdolnego wspierać starszych dorosłych w zarządzaniu stanem swojego zdrowia, narażonym na pogorszenie związane z procesem starzenia się. System ten udostępni personalizowalne środowisko, w którym kluczowe aspekty zdrowia użytkownika będą mogły być wspomagane za pomocą specjalizowanych usług i aplikacji z obszaru AAL. Pakiet ten pozwoli na inteligentny wybór usług odpowiadających aktualnym potrzebom użytkownika końcowego. Zakres tych usług obejmie zarówno wsparcie użytkownika w profilaktyce zdrowotnej i w odkrywaniu symptomów zwiększonego ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia, jak i wsparciu życia z chorobą przewlekłą.