Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego propaguje projekt REGIONAL COVID-HUB

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego propaguje projekt REGIONAL COVID-HUB

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.

Głównym celem projektu REGIONAL COVID-HUB jest realizacja prac, w ramach dwóch głównych zadań:

  • opracowanie źródeł danych biomedycznych i epidemiologicznych,
  • przetwarzanie i udostępnianie danych z wykorzystaniem e-usług.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu czynnie włączył się w propagowanie projektu. Podczas konferencji prasowej, z udziałem Pani Marszałek Pauliny Stochniałek, Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Profesora Marka Figlerowicza oraz Zastępcy Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS – dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego, przedstawiono scenariusze edukacyjne zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego, przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19.

Scenariusze podzielono według trzech bloków tematycznych:

Materiały dostępne są na stronie projektu: https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/.