eduMeet wspiera zdalne nauczanie

eduMeet wspiera zdalne nauczanie

eduMEET to interaktywna platforma wideokonferencyjna, oparta o usługę WebRTC, wspierająca procesy zdalnej komunikacji i nauczania. W okresie panującej na całym świecie epidemii koronawirusa międzynarodowy zespół, koordynowany przez Dział Nowych Mediów PCSS, pracuje w ramach społeczności GÉANT, nad wersją beta COVID-19.

Usługa ​stanowi bezpieczną i zapewniającą prywatność alternatywę dla rozwiązań komercyjnych, dodatkowo utrzymując możliwie długo ruch wewnątrz sieci utrzymywanych przez środowiska naukowe. Obecnie dostępna jest wersja beta, jednak sytuacja kryzysowa spowodowała, że już teraz wdrażana jest na bardzo szeroką skalę, m.in. jako mechanizmy komunikacyjne dla NREN-ów, wsparcie lokalnych instytucji w kilkunastu krajach na świecie, platformy konsultacji lekarskich, kluczowy element komunikacyjny platform PIONIER Research & Classroom oraz Up2U.

Usługa zintegrowana jest z szeregiem mechanizmów wspierających, takich jak:

  • eduGAIN – dla umożliwienia logowania federacyjnego,
  • eduTURN – w celu obejścia problemów związanych z NAT i Firewall (STUN/TURN),
  • mechanizmy testowania połączeń,
  • system monitorowania węzłów usługi.

Do uruchomienia i prawidłowego działania usługi wideokonferencyjnej potrzebny jest serwer lub maszyna wirtualna o parametrach zdefiniowanych na stronie projektu.